بیمه مسئولیت ساختمان مسکونی

بیمه مسئولیت ساختمان مسکونی یکی از بیمه های مورد نیاز ساکنین یک ساختمان می باشد . این بیمه نامه در اصطلاح بیمه مسئولیت ساختمان مسکونی می باشد و در واقع همان بیمه مسئولیت مدیر ساختمان می باشد که در این بیمه نامه خسارت هایی که در ساختمان و یا حتی خارج از ساختمان اتفاق می...

بیمه مسئولیت ساختمان در قبال اشخاص ثالث

بیمه مسئولیت ساختمان در قبال اشخاص ثالث بیمه مسئولیت ساختمان در قبال اشخاص ثالث یکی از مهترین بیمه های مورد نیاز یک سازنده ساختمان می باشد. این بیمه در کنار بیمه مسئولیت کارفرما ساختمانی یک بیمه نامه مکمل به حساب می آید. اگر شما کارفرما هستید و میخواهید عملیات ساختمانی خود را شروع کنید این...

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان

بیمه مسئولیت پزشکان بیمه ایران اگر درباره ی بیمه های(بیمه پزشکان تامین اجتماعی، بیمه پزشکان نظام پزشکی، بیمه پزشکان و بیمه مسئولیت پزشکان) به اطلاعات بیشتری نیازدارید، این مقاله میتواند برای شما مفید باشد. همچین در این مقاله درباره حق بیمه پزشکان نیز توضیح داده شده است. در آخر مقاله نیز میتوانید بیمه مسئولیت پزشکان...

بیمه مسئولیت مراکز آموزشی

  بیمه مسئولیت مراکز آموزشی اگر در یک دبستان یا دبیرستان برای دانش آموزان اتفاقی بیفتد مسئولیت جبران خسارت به عهده چه شخصی می باشد؟ اگر در یک دانشگاه برای دانشجویانش اتفاقی بیفتد که باید هزینه پزشکی پرداخت شود مسئول جبران خسارت چه کسی خواهد بود؟ اگر در یک موسسه آموزشی برای دانشجویانش خسارت جانی...

بیمه مسئولیت مدیر رستوران

بیمه مسئولیت مدیر رستوران بیمه مسئولیت مدیر رستوران در برابر استفاده کنندگان از رستوران ، بدین معنی  که اگر چنانچه در هنگام استفاده از رستوران و در مدت حضور افراد اتفاقی برای آنان رخ دهد پس از احراز مسئولیت بیمه گزار نسبت به جبران خسارت در قبال فرد یا افراد اقدام خواهد نمود. اگر در...

بیمه مسئولیت ساختمان

بیمه مسئولیت ساختمان یکی از مهترین مسئولیت های یک فرد مسئولیتش در ساختمانی است که در آن زندگی می کند. بی شک زندگی شهر نشینی و اپارتمان نشینی بدون مسئولیت نخواهد بود. اگر ما مسئولیتی داشته باشیم و آن را به دوش شرکت های بیمه ای نیندازیم بی شک ضرر آن را خودمان خواهیم دید....

بیمه مسئولیت کارفرما

بیمه مسئولیت کارفرما این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گزار را در مقابل کارکنان تحت امر  پوشش می دهد. به عبارت دیگر اگر چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، بر اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گزار وارد آید و برای شرکت بیمه محرز گردد که بیمه گزار مسئول این افراد...

بیمه تخریب ساختمان و 8 عامل موثر در آن

بیمه تخریب ساختمان بیمه تخریب ساختمان یکی دیگر از انواع بیمه ساختمان می باشد که در عنوان بیمه ای به بیمه عملیات ساختمانی شناخته می شود. بیمه تخریب به بیمه هماسایگان و بیمه مجاورین نیز مشهور می باشد. در خارج از یک ساختمان به فردی غیر از کارگران و عوامل اجرایی ساختمان اشخاص ثالث گفته...

بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی چیست؟

بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که این بیمه(بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی) به بیمه عملیات ساختمانی، بیمه همسایگان،بیمه عابرین، بیمه ساختمانی ، بیمه ساختمان و بیمه تخریب ساختمان نیز معروف می باشد شاید برای سازندگان ساختمان  اتفاق افتاده باشد که؛ در حال گود برداری...

بیمه آسانسور چیست؟

بیمه آسانسور با توجه به گسترش روز افزون شهر نشینی و افزایش استفاده از وسایلی که به آسان تر شدن زندگی کمک می کند نیاز وجود دستگاه‌هایی همچون آسانسور، پله برقی و… بیشتر احساس می شود. بیمه آسانسور بهترین راهکار برای کاهش خسارت های مالی و جانی وارده ناشی از استفاده کردن از آسانسور است.در این مقاله درباره ی بیمه...

فهرست