بیمه شخص ثالث

شخص ثالث کیست؟ به همه افراد و کسانی (اشخاص حقیقی یا حقوقی) که وسیله نقلیه موتوری مانند خودرو و یا موتورسیکلت به آنها خسارت بدنی و یا مالی وارد کند…
بیمه بدنه
فهرست
02186024642