خرید بیمه مسئول فنی

در مورد بیمه مسئول فنی بیمارستان ها ، کلینیک ها ، در مانگاه ها ، آزمایشگاه ها و مراکز تصویر برداری به طور کامل توضیح دادیم. جهت خرید این بیمه مسئولیت کافیست فرم استعلام حق بیمه را پر کرده تا پس از استعلام در صورت درخواست نسبت به خرید آن اقدام نمایید.

خرید بیمه مسئول فنی
فهرست
02186024642